Witryna hayne.pl zawiera materiały o wyrobach medycznych przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów

/
Wybierz język:
Wybierz walutę:

Polityka jakości

HAYNE Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do dostarczania najwyższej jakości produktów i usług klientom na całym świecie. Naszą misją jest rozwój branży optycznej, a osiągamy to poprzez: współpracę ze wszystkimi podmiotami, które dzielą z nami pasję do optyki, optometrii i okulistyki.

Zasady Polityki Jakości:


• Skupienie na Kliencie: Rozumiemy i spełniamy, a nawet przewyższamy oczekiwania naszych Klientów, budując z nimi długoterminowe relacje oparte na zaufaniu.
• Ciągłe Doskonalenie: Nieustannie doskonalimy nasze procesy, produkty i usługi, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku i utrzymać pozycję lidera w branży.
• Zaangażowanie Pracowników: Zapewniamy naszym pracownikom odpowiednie szkolenia, narzędzia i motywację, aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał i przyczynić się do sukcesu firmy.
• Podejście oparte na Faktach: Podejmujemy decyzje w oparciu o dane i analizy, aby zapewnić ich obiektywizm i skuteczność.
Partnerstwo z Dostawcami: Współpracujemy z najlepszymi dostawcami, którzy podzielają nasze wartości i zobowiązanie do jakości.

Wdrożenie Polityki Jakości:

Polityka Jakości jest wdrażana poprzez:
• Opracowanie i utrzymywanie skutecznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001.
• Ustalanie mierzalnych celów jakościowych na wszystkich szczeblach organizacji.
• Przeprowadzanie regularnych audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania w celu monitorowania skuteczności systemu i wprowadzania niezbędnych ulepszeń.
• Promowanie kultury jakości w całej organizacji, angażując wszystkich pracowników w realizację celów jakościowych.

Niniejsza Polityka Jakości jest udostępniana wszystkim pracownikom, klientom i partnerom biznesowym. Jesteśmy przekonani, że jej przestrzeganie pozwoli nam osiągnąć nasze cele biznesowe i zapewnić satysfakcję klientom.

© Hayne Polska Sp. z o.o. All Right Reserved.
e-commerce platform by
/
Wybierz język:
Wybierz walutę: